Η Ζωγράφος Σοφία Λασκαρίδου

Η Ζωγράφος Σοφία Λασκαρίδου

Γραμματικοπούλου, Χριστίνα (2007), Η ζωγράφος Σοφία Λασκαρίδου (1876-1965), (μεταπτυχιακή εργασία), Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η μεταπτυχιακή αυτή εργασία είναι μια πρωτότυπη έρευνα που αποκάλυψε το έργο της Σοφίας Λασκαρίδου, το οποίο αγνοείτο σε μεγάλο βαθμό μέχρι τη δημοσίευση της έρευνας. Μετά από μακρόχρονη έρευνα σε ιδιωτικές συλλογές, έφερα στο φως περισσότερα από 150 άγνωστα λάδια και πολυάριθμα σχέδια της καλλιτέχνιδας, καθώς και το προσωπικό της αρχείο. Με άξονα τους προβληματισμούς γύρω από τη θέση της γυναίκας στην περίοδο των αρχών του 20ού αιώνα, όπου συγκεντρώνεται το σημαντικότερο μέρος της δράσης της Λασκαρίδου, στην εργασία ορίζεται το κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο που επέδρασε στη δημιουργία της. Στη συνέχεια δίνεται βάρος στο μύθο και την πρόσληψη της Λασκαρίδου, όχι τόσο ως καλλιτέχνιδα, αλλά κυρίως ως προσωπικότητα που ήρθε σε ρήξη με τους κοινωνικούς κανόνες της εποχής της. H αρχή της αναζητήθηκε στην υποδοχή του έργου της ζωγράφου και η τεκμηρίωση έγινε με βάση τα δημοσιεύματα γύρω από αυτήν από το 1898 μέχρι σήμερα.  Κατόπιν ακολουθεί ανάλυση του έργου της Λασκαρίδου λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που είχε για την εποχή του, και την συμβολή του στη νεοελληνική τέχνη.

Posted in Dissertation