Προς μια Φεμινιστική Τεχνητή Νοημοσύνη: Τεχνο-Μύθοι, Πραγματικότητα και Εναλλακτικά Μέλλοντα

Προς μια Φεμινιστική Τεχνητή Νοημοσύνη: Τεχνο-Μύθοι, Πραγματικότητα και Εναλλακτικά Μέλλοντα

Γραμματικοπούλου Χ. (2023). Προς μια Φεμινιστική Τεχνητή Νοημοσύνη: Τεχνο-Μύθοι, Πραγματικότητα και Εναλλακτικά Μέλλοντα. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, 3(1), 15–27. https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol3pp15-27

Μπορεί να υπάρξει μια Φεμινιστική Τεχνητή Νοημοσύνη; Με βάση αυτό το ερώτημα, το παρόν κείμενο οραματίζεται μια φεμινιστική Tεχνητή Nοημοσύνη, ως δύναμη αντίστασης στην αλγοριθμική καταπίεση. Αρχικά εξετάζονται αμφιλεγόμενες εφαρμογές της Tεχνητής Nοημοσύνης, που αντηχούν σεξιστικές, ρατσιστικές και αποικιοκρατικές θεωρήσεις, για να διερευνηθεί πώς μια φεμινιστική προσέγγιση στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σκιαγραφήσει εναλλακτικές λύσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διερευνώνται καλλιτεχνικές πρακτικές που στηρίζονται σε φεμινιστικές αρχές και δείχνουν έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στην επιστήμη των δεδομένων. Το κείμενο στηρίζεται θεωρητικά σε αναλύσεις σχετικά με την τοποθετημένη γνώση, τον μαύρο φεμινισμό ως δύναμη ενάντια στην αλγοριθμική καταπίεση, την αλγοριθμική αποικιοκρατία και τον φεμινισμό των δεδομένων.

Posted in Journal Articles